Tuesday, May 11, 2021 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ฮะเมะดาน-ที่ฝังศพปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่บูอะลีซีนา
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news:

ยูเนสโกชมไทยแก้ปัญหาการศึกษานอกระบบชายแดนใต้

นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าไทยเป็นประเทศผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพราะมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริริเริ่มการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบริเวณชายแดน และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้นำในการยกร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น ซึ่งปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการลงนามและรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อปี 2550 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

https://siamrath.co.th/n/39259


13:13 - 9/08/2018    /    เลขที่ : 710577    /    จำนวนที่แสดง : 911ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

visit iran

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 977004
Visitorsofday : 88
Visitorsofpage : 1297696
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 2.2131

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap