Wednesday, October 16, 2019 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
อิสฟาฮาน- จะเฮลซุตูน (อาคารสี่สิบเสา)
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news:

เปิดสัมนาคุ้มครอง"ผู้หญิง" ในกระบวนการยุติธรรมฯ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กทม. ศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัว สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (TIJ) และ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค ของผู้หญิง (UN WOMEN) ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ การคุ้มครองผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมี นางสาวนิภาพร  รุจนรงศ์  รองอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีเอกอัครราชทูต อดิศักดิ์  ภาณุพงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (TIJ) และ นางสาวแอนนา คาริน ยัทฟอร์ส ผู้แทน องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค ของผู้หญิง ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการทำความเข้าใจในการตีความกฎหมาย และหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบภายในของแต่ละองค์กร โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พนักงานสอบสวนหญิง พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ องค์กรที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้หญิง จากทั่วประเทศ จำนวน  80 คนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความเห็น ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560

 

https://www.dailynews.co.th/article/607571


09:06 - 15/02/2018    /    เลขที่ : 698928    /    จำนวนที่แสดง : 364







ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 940978
Visitorsofday : 44
Visitorsofpage : 1209511
Onlinevisitors : 5
PageLoad : 2.4375

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap