Sunday, October 22, 2017 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
อิสฟาฮาน-สะพานคอจู
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   

 

 

โมฮัมมัด เรซา เซนาลี

การศึกษา

ปริญญาตรี

นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเตหะราน

2531-2535

ปริญญาโท

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เอกกฎหมายอาญา และความผิดทางอาญา มหาวิทยาลัยชะฮีด เบเฮชตี

2535-2538

ปริญญาเอก

กำลังศึกษา นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เอกกฎหมายอาญา และความผิดทางอาญา (เหลือสอบงานวิจัย)

2551

การศึกษา ด้านศาสนา

เบื้องต้น

สถานศึกษาศาสนาอิสลามแห่งอิศฟาฮาน

2525-2528

เบื้องต้น ระดับหนึ่ง ระดับสอง

ระดับสูง(ศึกษาภายนอก)

นิติศาสตร์อิสลาม  วินิจฉัยศาสตร์ กับอายะตุ้ลลอฮ์ มิรซา ญะวาดอะกอ ตับรีซี , มูซาวี อัรดิบิลี , วะฮีด คุรอซานี , ดูซดูซอนี , มูรฮูมฏอฮิรี คุรรอมอบาดี, อิชติฮารดี, พอยอนี, วิจญ์ดอนี และฏอฮิรชัมซ์ และศึกษาวิชาตรรกศาสตร์และปรัชญาอิสลาม กับอายะตุ้ลลอฮ์กะรอมี และฮะซันซอเดะฮ์ ณ สถานศึกษาศาสนาอิสลามแห่งกุม

2528-2538

 

ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 4321
Visitorsofday : 263
Visitorsofpage : 1127810
Onlinevisitors : 4
PageLoad : 1.3281

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap