Sunday, January 20, 2019 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ- ตัคเตฮ์ญัมชีร
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


News :
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย การนับถือศาสนา ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ
 06:34 - 25/04/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
งานวันสัมมนาวิชาการ อัลกุรอาน ธรรมนูญ การดำเนินชีวิตของมนุษยชาติ
ขอเรียนเชิญพี่น้องเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง อัลกุรอาน ธรรมนูญ การดำเนินชีวิตของมนุษยชาติ
 06:32 - 11/03/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
news :
จดหมายฉบับที่สองจากท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามถึงบรรดาเยาวชนชาวยุโรป
จดหมายฉบับที่สองจากท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามถึงบรรดาเยาวชนชาวยุโรป
 08:05 - 6/12/2015 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาอิหร่านในไทย
ที่ปรึกษาฝายวัฒนธรรมฯ เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาอิหร่านในมหาวิทยาลัยต่างๆในไทย
การประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาอิหร่านในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 12:25 - 27/10/2015 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
สำนักผู้นำสูงสุด ซัยยิด อาลี คาเมเนอี
มัจญ์ลิสค่ำคืนเดียวดาย ท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น (อ)
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วม มัจญ์ลิสค่ำคืนเดียวดายของท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น (อ) ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)
 07:16 - 26/10/2015 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
สำนักผู้นำสูงสุด ซัยยิด อาลี คาเมเนอี
มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น ในค่ำคืน อาชูรอ (2015/10/25 - 17:04)
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมมัจญ์ลิสในค่ำคืน อาชูรอ มัจญ์ลิสไว้อาลัยแด่ท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)
 06:48 - 26/10/2015 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
สำนักผู้นำสูงสุด ซัยยิด อาลี คาเมเนอี
มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น ในค่ำคืน ตาซูอา (2015/10/25 - 16:59)
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลและประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมมัจญ์ลิสในค่ำคืน ตาซูอา เพื่อไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น ณ. ฮุซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ).
 06:43 - 26/10/2015 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>

<< หน้าก่อน2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าถัดไป >>

ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 14257
Visitorsofday : 12
Visitorsofpage : 1183566
Onlinevisitors : 3
PageLoad : 1.2656

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap