Sunday, January 20, 2019 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
อิสฟาฮาน-ซีโยเซะพุร(สามสิบสามสะพาน)
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


News :
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย การนับถือศาสนา ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ
 06:34 - 25/04/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
news :
การอบรม เทคนิคการวาดภาพ
เรียนเชิญผู้รักศิลปะการวาดภาพทุกท่านเข้าสู่การอบรม เทคนิคการวาดภาพ ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรม
 02:00 - 12/04/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
news :
สามภาคหลักร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาไทย
กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2016 (NNT) - รัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาด้านการศึกษาของไทยในลักษณะที่ยั่งยืน มากกว่า
 06:09 - 9/03/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
ตารางจัดงานวันสถาปนารัฐอิสลามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ณ ประเทศไทย :
พิธีจัดงานนิศรรศการ วันชาติอิหร่าน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านอุปทูตฯ ศูนย์วัฒนธรรมอิหร่านฯได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประเทศไทย
 06:52 - 24/02/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
ตารางจัดงานวันสถาปนารัฐอิสลามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ณ ประเทศไทย :
พิธีงานเฉลิมฉลองครบรอบการปฏิวัติอิสลาม เฉพาะชาวมุสลิมในประเทศไทย
เมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อิหม่ามบาระฮ์ กุฎีเจริญพาศน์ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์กลางชาวมุสลิม นิกายชีอะฮ์เก่า ที่วงศ์ตระกูลสืบทอดมาจากสายท่านเชค อะฮ์มัด กุมมี) ซึ่งภายในงาน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า
 06:48 - 24/02/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
ตารางจัดงานวันสถาปนารัฐอิสลามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ณ ประเทศไทย :
งานเฉลิมฉลองวันครบรอบการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เฉพาะชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน โปรแกรมมีการกล่าวต้อนรับจากพณฯลฯ มุฮซิน มูฮัมมัดดี้ เอกอัครทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
 06:47 - 24/02/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>
ตารางจัดงานวันสถาปนารัฐอิสลามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ณ ประเทศไทย :
พิธีงานนิทรรศการ วันชาติอิหร่าน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทางหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน ได้มีการจัดโปรแกรมรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและงานฝีมือ, สัญลักษณ์, อนุเสาวรีย์, งานศิลปะที่สวยงามและวรรณกรรม
 06:44 - 24/02/2016 - ข้อคิดเห็น : 0เพิ่มเติม >>

<< หน้าก่อน6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าถัดไป >>

ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 930340
Visitorsofday : 7
Visitorsofpage : 1183561
Onlinevisitors : 3
PageLoad : 1.3125

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap