Friday, October 19, 2018 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ- ตัคเตฮ์ญัมชีร
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news:

ครม. ผ่านสมาร์ตวีซ่า 1 ม.ค.61 ต่างชาติอยู่ไทยได้ 4 ปี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (สมาร์ต วีซ่า) โดยเตรียมออกสมาร์ตวีซ่า ให้กับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถสูง ที่เข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภทตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยบุคลากรที่เข้าข่ายนี้ จะได้รับการออกสมาร์ต วีซ่า ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทใหม่ ให้สูงสุด 4 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

การให้สมาร์ตวีซ่า แยกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพนักงานทักษะสูง หรือผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป พร้อมทั้งเคยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และต้องมีบริษัทที่เข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยรัฐบาลให้การรับรอง

กลุ่มที่ 2 เป็นนักลงทุน ที่มีความต้องการจัดตั้งบริษัทใน 10 อุตสาหกรรม ต้องมีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และมีแผนถ่ายทอดองค์ความรู้กับลูกจ้างชาวไทย

ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี หรือ สตาร์ตอัพ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ต้องมีอายุบริษัทต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นรับรอง และต้องมีทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการรับรองจากรัฐด้วย

หากเป็นกลุ่มพนักงานทักษะสูง หรือผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และกลุ่มนักลงทุน รัฐบาลจะมอบสมาร์ตวีซ่าให้สูงสุด 4 ปี ส่วนกลุ่มสตาร์ตอัพ จะให้สมาร์ตวีซ่า เพียง 2 ปี โดยทุกกลุ่มยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน หรือเวิร์กเพอร์มิต และยังได้รับการขยายเวลาการรายงานตัวกับรัฐ จากเดิมที่ต้องมารายงานทุก 90 วัน ให้ขยายเป็น 1 ปี และสามารถนำคู่สมรส และบุตรเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้อกด้วย


09:10 - 7/09/2017    /    เลขที่ : 685387    /    จำนวนที่แสดง : 122ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 927473
Visitorsofday : 149
Visitorsofpage : 1175937
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.3282

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap