Tuesday, May 21, 2019 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ- ตัคเตฮ์ญัมชีร
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news :

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย รัฐบาลอิหร่าน

เงื่อนไขผู้รับทุนการศึกษา

1-นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อายุต้องไม่เกิน20ปี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 17 (เต็ม20)

2-นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน25ปี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 17 (เต็ม20)

3-นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อายุต้องไม่เกิน30ปี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 17 (เต็ม20)

4-เปิดรับสมัครในทุกระดับ แต่จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก (ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์)

5-เปิดรับสมัครสำหรับทุกสาขาวิชา แต่จะพิจารณาพิเศษสำหรับคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาเปอร์เซีย อิหร่านศึกษา มนุษย์ศาสตร์และอิสลามศึกษา

6-เอกสารประกอบในการขอทุนการศึกษา

-สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน

-แบบฟอร์มการลงทะเบียน3หน้า

-แบบฟอร์มขอวีซ่านักศึกษา

-สำเนาวุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตอิสลามแห่งอิหร่านมาแล้ว

7-นักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแล้ว ถ้าต้องการขอทุนเรียนต่อ ต้องดำเนินการยื่นคำขอใหม่

8-ผู้ที่เคยสมัครขอทุนการศึกษาแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติ ไม่สามารถยื่นคำขอใหม่ได้

 

9-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ต้องเดินทางเข้าประเทศพร้อมวีซ่านักศึกษาเท่านั้น


06:43 - 30/05/2016    /    เลขที่ : 652484    /    จำนวนที่แสดง : 792ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 934037
Visitorsofday : 118
Visitorsofpage : 1194182
Onlinevisitors : 3
PageLoad : 1.1406

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap